תקנון אתר שבא ים בע"מ

השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

1. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון 09-7947243
מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.
2. אתר שבא ים בע”מ הינו אתר אינטרנט המאפשר ביצוע הזמנות של מוצרים באמצעות פלטפורמת המכירות של שבא ים יצור ושיווק ציוד צלילה בע”מ ח.פ 510949498 (להלן “החברה”) במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.
3. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: “הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה באתר הינו בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות קשורות שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תקנון זה.
4. לקוח המבצע רכישה באתר, מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות של האתר המפורטת בתקנון זה להלן. הלקוח מאשר כי קרא את מדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה, וכי הוא מסכים לתנאיה.
5. השירות ניתן בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “אזור השירות”).
יובהר כי על אף האמור לעיל לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
6. אספקת מוצרים שנרכשו באתר, במסירה למען הלקוח, אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
8. החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
9. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
10. מוצרי צלילה, שחיה ואחרים הנמכרים מעת לעת באתר החברה ואשר מועד אספקתם התבקש על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו “אספקה”.
11. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: “רשימת המוצרים”).
12. החברה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים באתר. החברה רשאית לשנות, להחליף, או להוציא מהרשימה בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר.
13. אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי החברה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את החברה.
14. החברה עושה מאמצים להציג באתר רק מוצרים שנמצאים אצלה במלאי. עם זאת עלולים להיות מצבים בהם המוצר אזל ממלאי החנות, בעת ביצוע ההזמנה או לאחריה ולכן לא ניתן יהיה לספק את ההזמנה. החברה תודיע ללקוח על חוסר במלאי בהקדם האפשרי.
15. במסגרת הרכישה באתר יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. אלא אם יוחלט אחרת על ידי הנהלת האתר.
16. מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. החברה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.
מחירי המוצרים מפורטים באתר וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר כאמור לעיל.
מחירי מוצרים המסומנים בסימון מבצע (להלן: “הטבה”) יחולו בתנאי שתנאי ההטבה הינם בתוקף במועד האספקה.
17. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).
18. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר.
19. סיום ההזמנה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “הזמנה”. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.
20. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.
21. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באתר וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.
22. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
23. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברה בעת מועד האספקה.
24. הקלדה של הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. מועדי האספקה הזמינים למשלוח יימסרו ללקוח בהתאם לשיטת השילוח המבוקשת על ידיו (איסוף עצמי או שילוח), ובכפוף לאזורי השירות של החברה.
25. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי/ביטול בהזמנה לאותו היום ניתן לבצע בימים א’ – ה’ עד השעה 11:00.
26. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן בימים א’ – ה’ : 16:00 – 09:00.
27. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות והחברה אינה מחויבת למועדים אלה.
28. בהזמנות בסכומים הנמוכים מ – 100 ₪, בנוסף למחירי המוצרים, יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 25 ₪ (משלוח דואר ישראל) או 60 ₪ (שליח עד הבית). בהזמנות בסכומים גבוהים מ – 100 ₪ יהיה המשלוח של דואר ישראל ללא עלות נוספת או בתוספת 60 ₪ משלוח עד הבית ע״י שליח.
29. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי החברה באמצעות משלוח או באמצעות איסוף עצמי (לעיל ולהלן: “המשלוח”).
מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) והחברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.
30. איסוף עצמי – בתאום מראש, יוכל הלקוח לאסוף את הזמנתו מחנות החברה ברח’ המעפילים 5 בכפר שמריהו, בימים א’ – ה’ בשעות הפעילות של החנות.
משלוח עם שליח – החברה תעשה ככל שביכולתה על מנת לשלוח את ההזמנות מוקדם ככל שניתן. זמן האספקה הסביר הינו 4 ימי עסקים, אולם איחורים באספקה שאינם תלויים בחברה ואינם בשליטתה, לא ייספרו בתוך תקופה זו.
31. החברה תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי החברה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. החברה תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי בעת הכנת המשלוח.
32. החברה לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.
33. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו.
34. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. ניתן להחזיר את המוצרים תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.
35. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: “מבצעים”).
36. המבצעים הנערכים באתר הנם במסגרת מכירות האתר בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחנות. החברה לא תהא מחויבת למכור, במסגרת האתר, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע בחנות. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר לא יחייבו את החברה ברכישות שתתקיימנה במסגרת החנות.
37. במידה והחברה תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת האתר, אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב”קישור” למוצר ע”י סימונו באתר).
ככל שתחליט החברה להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים באתר, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, והחברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
ביטול / שינוי הזמנה
38. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנותה בימי חול (א-ה) על ידי פנייה למוקד שירות הלקוחות וזאת עד השעה 11:00 בבוקר של יום האספקה.
39. במקרה של שינוי שהוא עדכון של סל המוצרים, יעודכנו המחירים, המבצעים וההטבות בהזמנה בהתאם ליום סגירת ושליחת ההזמנה המעודכנת. במקרה זה מבצעים, הטבות, קופונים ושוברים אישיים, אלו יהיו בתוקף ביום האספקה. במקרה של שינוי סל המוצרים בהזמנה, יחושב מחיר הסל לפי המחירים במועד סגירת ההזמנה המעודכנת.
40. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני.
41. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה ובתנאי שתמסור על כך הודעה ללקוח.
42. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.
43. הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות על פיו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). לשם הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, לרבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה טובין פסידים, “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, תרופות, תוספי תזונה והלבשה תחתונה.
החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכש הלקוח, או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לחנות החברה, ועל חשבונו. לקוח שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.
44. ניתן לבטל הזמנה עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות פקס מספר 09-7947259 או בהודעת דוא”ל ל- info@shebayam.co.il 
45. החברה תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו’.
הערות למוצר
46. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
47. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
48 . התמונות באתר הינן להמחשה בלבד.
49. תוקף המבצעים הינו בהתאם למפורסם באתר.
50. החברה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח, לחברה, ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ואשר ייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכד’.
51. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
52. הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
53. החברה לא תהיה אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאינו בשליטתה, לרבות אך לא רק – כח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.
54. החברה לא תהיה אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
55. החברה לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
56. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
57. האתר הינו אינפורמטיבי בלבד, ומספק מידע והמלצות בלתי מחייבות, מבלי שיהיה בכך כדי להטיל חיוב או אחריות כלשהיא על החברה. תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/או אחרות מצד הלקוח. כל פעולה שנעשית על-ידי הלקוח בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו בלבד. הלקוח רשאי להשתמש באתר ובתוכנו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק ללקוח כל זכות מלבד אלו המפורטות בתנאי שימוש אלו, המהווים הסכם לכל דבר ועניין בין הלקוח לבין החברה.
58. מוצרים, תיאורים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלול באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המוצר המבוקש בצורה הקרובה והטובה ביותר. ככל שמשתמש זיהה ו/או חושד כי ישנו פער משמעותי בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע דרך האתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, עליו לפנות לחברה אשר תפעל לתקנו, ככל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה, החברה לא תהא אחראית בקשר עם אף מוצר המוצג באתר.
59. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים (להלן “אתרים מקושרים”). הקישורים מוצגים לנוחיות הלקוח בלבד. החברה אינה מתחייבת לפקח על תוכן האתרים המקושרים, בפרט אם הם אינם בבעלותה, והסתמכות על האתרים המקושרים או על כל תוכן בהם הינה באחריות הלקוח בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והתקנונים של אותם אתרים.
60. העובדה שהחברה מציגה קישורים לאתרים המקושרים אינה מעידה בהכרח על הסכמתה לתכנים המופיעים באתרים אלו ו/או ערובה לאמינותם, עדכניותם, חוקיותם וכן לתנאים המחייבים הננקטים בידי אותם אתרים ובעליהם.
61. המידע והתכנים המוצגים באתר באמצעות ממשקים ו/או תכנים של צדדים שלישיים הינם לנוחיות המשתמש בלבד ולשימוש אינפורמטיבי בלבד, בלתי מחייבים, והם אינם מהווים בשום אופן המלצה לשימוש במוצר, עצה רפואית או משפטית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם הגורמים הרפואיים המוסמכים.
62. החברה איננה מתחייבת כי הקישורים המופיעים באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. כמו-כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
63. על ההתקשרות בין הלקוח לחברה ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
64. החברה והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.
65. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק ע”י חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים, בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו, שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.
החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.
66. בהצטרפותו לשירותי האתר, הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת גלישתו באתר ושימושו בשרתי האתר, יישמר במאגרי המידע של החברה לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון ולקוחות החברה, מתן שירותים לחברי המועדון ולקוחות החברה ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע ללקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, החברה תהיה רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת שירותי האתר לרשתות ו/או גופים המשתפים פעולה עם החברה, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה.
67. האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של הלקוח באתר ושיפור חווית הגולש, באמצעות איסוף נתונים בלתי מזוהים. כלים אלו אוספים מידע כללי אודות הלקוח ואודות השימוש שלו באתר. מידע זה כולל, בין היתר, את כתובת אתר האינטרנט ממנו הגיע הלקוח לאתר, תאריך ביקורו, משך הביקור, סוג הדפדפן שלו וכיו”ב. מידע זה אינו מזהה את הלקוח באופן אישי.
68. בנוסף, החברה עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים “קוקיס” (Cookies). קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר את חווית השימוש באתר. כך למשל, הקוקיס מאפשרים לשמור את הפרטים שהזין הלקוח לטפסים השונים ובכך חוסכים את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורו הבא, או מזהים תכנים מועדפים עליו על מנת להציג לו המלצות וטיפים המתאימים לו. כמו כן, הקבצים מאפשרים לחברה למקד את הפרסום המקוון עבורו ברחבי המרשתת, אם כי אין בכך כדי להעביר מידע אישי או מזהה אודותיו לצדדים ו/או אתרים שלישיים.
69. לקוח שאינו מעוניין לקבל או להפעיל את ה”קוקיס”, יוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר יסגור את הדפדפן או את היישום בו הוא משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירו או במחשבו. בכל עת, באפשרות הלקוח למחוק את קובצי הקוקיס, גם אם נשמרו אצלו. מוצע לעשות כן רק אם הלקוח משוכנע שאינו רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.
70. עיקר המידע הנאסף דרך האתר הינו מידע סטטיסטי, אנונימי, שאינו מזהה את הלקוח אישית, ונועד לצורך ניהול, תפעול שיפור וייעול פעילות האתר, ועל מנת להתאימו להעדפות ולצרכי הגולשים בו. בהתאם לאופי הגלישה באתר, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט של הלקוח, כתובתו בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני השימוש בו ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.
71. ייתכן כי חלק מהשירותים באתר, בהווה או בעתיד, טעונים הרשמה. במסגרת הרשמה כזו ייתכן כי הלקוח יידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמו, כתובתו, דרכי ההתקשרות שונות עמו (טלפון, מייל), ובמקרים מסוימים ייתכן שגם מספר זהות לשם אימות בלבד. השדות שחובה יהיה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות שיסומנו, לא ניתן להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום.
72. אם וככל שימסור מידע אישי מכל סוג שהוא, מידע זה יישמר במאגרי המידע הרשומים כחוק של החברה ולצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים או סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן למתן שירות ועידוד נאמנות לקוחות החברה ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע ללקוח כי אינו נדרש על-פי חוק למסור מידע לחברה, וכי העברת מידע על ידו לחברה נעשית על אחריותו בלבד, מרצונו ובהסכמתו, ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא.
73. בהתאם להסכמתו, אם תתקבל, החברה תהא רשאית לפנות ללקוח מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת עדכונים, הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות, באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהלקוח בכל עת.
74. החברה מקפידה שלא להעביר מידע אישי מזהה אודות הלקוח לצדדים שלישיים, אלא רק בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
א. על פי דרישה או בהסכמה מפורשת מהלקוח או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמתו.
ב. במקרה של מחלוקת משפטית בין הלקוח לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטי הלקוח ו/או אם יבצע פעולות שבניגוד לדין באתר ו/או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על כך.
ג. לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים. מידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של הלקוח.
ד. במקרה בו ימצא כי הפר את אחד או יותר מתנאי שירות אלו ו/או במקרים בהם יבצע או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי השימוש או הוראת כל דין.
ה. על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה;
ו. בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ז. במקרה בו החברה תימכר, תעביר ו/או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות תנאי שימוש אלו במלואן.
75. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הלקוח, או מי מטעמו מיופה כוחו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באמצעות דף יצירת הקשר באתר או באמצעות אחד מפרטי הקשר המפורטים בתחתית מסמך זה.
76. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה, לפי העניין, בכתב בהתאם להוראות כל דין.
77. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.
78. הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
79. החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
80. שם החברה ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של החברה הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
81. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.

עגלת קניות