מאזני ציפה

בחנות הצלילה של שבא ים מגוון מאזני ציפה מבית זיגל וסיקווסט – לצוללים מתחילים, צוללים מתקדמים וצוללים טכניים.